Vsebina prispevka

Sprehod skozi stalnice in prilagajanje

27. 1. 2021

S prispevkom TV Celje v rubriki Minute za kuluturo lahko prepoznate nekaj stalnic in prilagajanja dela arhivske javne službe v Zgodovinskem arhivu Celje, kot se kaže ob obisku televizijske ekipe v mesecu januarju 2021.

Dotaknili smo se več segmentov naše dejavnosti, ki jo izvajamo v deloma prilagojeni obliki. Nove razmere so ponudile tudi nove izzive, ki se kažejo v še več skritega dela v ozadju, ki je bolj strogo vezano na obdelavo in dostop do arhivskega gradiva. Z novim rahlanjem ukrepov pa upamo, da se čimprej vrnemo v čas, ko bomo tudi raziskovalcem v čitalnici po prilagojenem režimu lahko ponudili pregledovanje gradiva.

Vabljeni k ogledu!