Vsebina prispevka

Dopolnilno izobraževanje (26. 10. 2020)

5. 10. 2020

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št, 66/2016) bomo v ponedeljek 26. oktobra 2020 izvedli dopolnilno izobraževanje za uslužbence javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom.

Glede na izražene potrebe s terena, se bo izobraževanje podrobneje posvetilo zakonskim podlagam za nastanek in hrambo dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke. Predavanje bo izvedla Andreja Samec Koderman v dvorani Mestnega kina Metropol v Celju in bo prilagojeno trenutnim pogojem in razmeram v zvezi z ukrepi omejevanja širjenja oblike koronavirusa. V kolikor se bodo v času izvedbe izobraževanja pojavile razmere, ki bi onemogočale ali zelo oteževale izvedbo na predvideni lokaciji, bomo izvedli izobraževanje preko spletne konference in prijavljene udeležence o tem pravočasno obvestili.

Strokovno usposabljanje je namenjeno uslužbencem, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in želijo nadgraditi in dopolniti svoje znanje. Navedeni pravilnik določa, da mora oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika redno dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti. Udeleženci strokovnega usposabljanja bodo dobili potrdilo o rednem dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja.

Prijave sprejemamo najkasneje do petka, 16. oktobra 2020, oziorma do zapolnitve mest.

*Dodatno obvestilo po objavi in zaključku prijav: Izobraževanje bo izvedeno v obliki spletne konference