Vsebina prispevka

Priznanje celjske zvezde 2020: razpis

16. 9. 2020

Priznanja celjske zvezde za dosežke na področju kulture se podeljujejo ustvarjalcem in skupinam ustvarjalcev za uspešno delo in pomembne dosežke s področja kulture, ki so pomembno prispevali k prepoznavnosti mesta Celje v širšem prostoru ali so s svojim delom pripomogli, da se mesto Celje razvija kot mesto, ki je odprto za različne umetniške forme in kulturne prakse ali pa trajno obogatili slovenski kulturni prostor. 

Zavod Celeia Celje v imenu kolegija direktorjev javnih kulturnih zavodov v Mestni občini Celje, Zveze kulturnih društev in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – OI Celje z dnem 17. 9. 2020 objavlja javni razpis za podelitev priznanj.