Vsebina prispevka

Ločitve skozi arhivsko gradivo

17. 8. 2020

Zgodovinsko društvo Celje vas v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Celje vabi na predstavitev prve številke XXVII. letnika revije Zgodovina za vse. Revijo bo predstavil urednik dr. Borut Batagelj, eno izmed objavljenih razprav “Prokleta hrvaška baba, se obnašaš, kakor bi bila ciganske familije”: Ločitve v dvajsetih letih 20. stoletja v luči sodnih spisov celjskega okrožnega sodišča, bo osvetlila avtorica Nina Hvalec.

Raziskovalka skozi analizo arhivskega gradiva (približno 2.6 tekočega metra) fonda SI_ZAC/0609 Okrožno sodišče Celje in kontekstualizacijo relevantne literature obravnava ločitve v dvajsetih letih 20. stoletja. Skozi sodne spise se kaže arhivsko gradivo kot prvovrstni vir historiografske obravnave. V času analize raziskovalnega problema je bil na območju Slovenije še vedno v uporabi precej zastarel avstrijski Obči državljanski zakonik. Medtem ko je zakonik katoliškim zakoncem dovoljeval le ločitev od mize in postelje, so se pripadniki ostalih veroizpovedi lahko ločili ter tudi ponovno poročili. Ločitve so bile procesne in sporazumne. Zakonca sta lahko sklenila tudi poravnavo, pri čemer sta si pred sodiščem brezpogojno odpustila vse grde stvari. Tožbo za ločitev so v obravnavanem obdobju večkrat vložile ženske kot moški. Največ ločitev je bilo med kmečkim prebivalstvom, najpogostejši vzrok pa je bilo grdo ravnanje z zakoncem. Na število ločitev so v celotnem obdobju vplivale tudi posledice prve svetovne vojne, v članku avtorica poskuša osvetliti vzroke ločitev tudi s pomočjo nekaterih konkretnih primerov.

Predavanje in predstavitev revije, ki prinaša še nekaj drugih izvirnih obravnav, bo v četrtek, 20. avgusta 2020, ob 18. uri na Skrivnem vrtu atrija kavarne Nobelplatz, Glavni trg 12, Celje. Vstop na prireditev bo v skladu s preprečevanjem okužbe s COVID-19 omejen na število oseb, ki še omogoča upoštevanje ukrepov preprečevanja širjenja bolezni.

Vabilo k predstavitvi Zgodovine za vse 2020/1 (pdf)