Vsebina prispevka

Dopolnilno izobraževanje (24. 3. 2020) – ODPOVEDANO!

4. 3. 2020

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje 24. marca 2020 izvedli izobraževanje za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Strokovno usposabljanje je namenjeno uslužbencem, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in želijo nadgraditi in dopolniti svoje znanje. Navedeni pravilnik določa, da mora oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika redno dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.

Udeleženci strokovnega usposabljanja bodo dobili potrdilo o rednem dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja.

Vabljeni. Prosimo, če pohitite s prijavo, ker je število mest omejeno.

Poziv, program in prijavnica (pdf)

Dodatno obvestilo (13. 3.): Zaradi sprejetih ukrepov v zvezi s preprečevanjem epidemije koronavirusa, je razpisano dopolnilno izobraževanje odpovedano!