Vsebina prispevka

Dopolnilno izobraževanje (28. 11. 2019)

28. 10. 2019

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Uradni list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št, 66/2016) bomo v  Mestnem kinu Metropol 28. novembra 2019 izvedli izobraževanje za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Dopolnilno izobraževanje je namenjeno uslužbencem, ki upravljajo  z dokumentarnim gradivom in želijo nadgraditi in dopolniti svoje znanje in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016). Navedeni pravilnik v 10.  členu določa, da mora oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika redno dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.

Slušatelji bodo seznanjeni z novostmi na področju upravljanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom v skladu z Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. 42/17) in Pravilnikom o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi Ur. l. RS, 49/19). Predstavljene bodo novosti na področju hrambe digitalnega gradiva, ki jih prinaša uvedba novega Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah.

Udeleženci seminarja bodo dobili potrdilo o rednem dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja. K izobraževanju boste povabljeni tisti, ki ste se že prijavili preko evidenčnih prijav v minulem obdobju. Ob tem pa ostaja na voljo le še nekaj prostih mest, zato prosimo za pravočasno prijavo preko spodnjega obrazca.

Razpis, program, prijavnica (pdf)

*Osvežena informacija (12. 11. 2019) v zvezi z menjavo lokacije izobraževanja: Zaradi velikega števila prijavljenih izobraževanje ne bo v Zgodovinskem arhivu Celje. Izvedeno bo v dvorani Mestnega kina Metropol, Stanetova 15, 3000 Celje