Vsebina prispevka

“Absolutno ‘ferderbana’ ženska”

3. 1. 2019

Zgodovinsko društvo Celje in Zgodovinski arhiv Celje vabita v torek, 15. januarja, ob 18.30 uri v prostore arhiva na predstavitev zadnje številke znanstvene revije Zgodovina za vse.

Tokratni osrednji del predstavitve revije bo namenjen osvetlitvi ene od tem, ki so objavljene v rubriki razprave. Tjaša Konovšek, mlada raziskovalka na Inštitutu za novejšo zgodovino bo predstavila članek: AFŽ ALI »ABSOLUTNO ‘FERDERBANA’ ŽENSKA!« Morala in narodnoosvobodilno gibanje v času druge svetovne vojne. Iz povzetka članka so prepoznani poudarki predavanja:

“Narodnoosvobodilno gibanje je v svojih vrstah združilo tako moške kot ženske. Če je želelo uspeti, si je moralo pridobiti široko podporo prebivalstva. To je gibanju zagotovilo oskrbo s hrano, obleko, informacijami. Večinsko prebivalstvo na Slovenskem pa je bilo v tem času izrazito konservativno. Za osvobodilno gibanje je bilo torej nujno, da je kljub svojim socialističnim in revolucionarnim idejam sprejemljivo za večino. To je doseglo z vpletanjem tradicionalnih vzorcev v svoje delovanje. Ogledali si bomo prakso ločevanja bork in borcev v enotah ter prakso sestankov, na katerih sta se vršili kritika in samokritika. Konservativni elementi narodnoosvobodilnega gibanja so ključno prispevali k ustalitvi družbenih razmer ob koncu vojne.”

Aktualna druga številka 25. letnika revije Zgodovina za vse sicer prinaša še pet zelo zanimivih razprav uveljavljenih domačih in tudi tujih zgodovinark in zgodovinarjev, kot tudi uveljajočih piscev mlajše generacije. Povzetki razprav so dostopni na spletni strani revije, katero zaključuje še en potopisni zapis in sedem ocen knjižnih novosti.

(Naslovnica dodelava fotografije iz fototeke Muzeja novejše zgodovine Slovenije)

Vabilo na predstavitev (pdf)