Vsebina prispevka

Izobraževanje za gasilske zveze: 23. maj 2018

24. 4. 2018

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/16) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v sredo, 23. maja 2018  izvedli strokovno usposabljanje uslužbencev, ki pri gasilskih zvezah v pristojnosti Zgodovinskega arhiva Celje delajo z dokumentarnim gradivom.

Izobraževanje je namenjeno tistim posameznikov v okviru gasilskih zvez, ki prvič vstopate v procese pridobivanja znanj s področja poslovanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom in služi kot predpriprava za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti.

Vabljeni k prijavi tudi tisti, ki z gradivom upravljate v okviru prostovoljnih gasilskih društev.

Razpis, program in prijavnici k izobraževanju in preizkusu (23. 5. 2018) (pdf)