Vsebina prispevka

Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja

16. 4. 2018

V okviru Medarhivske strokovne komisije za področje vzgoje in izobraževanje je izšla spletna publikacija Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja. Publikacija, ki je prostem brezplačnem dostopu, je namenjena predvsem vsem tistim, ki se ukvarjajo z upravljanjem gradiva v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in služi lahko tudi kot gradivo pri pripavi na preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. Izdaja je plod sodelovanja vseh slovenskih javnih arhivov, besedila zanjo pa so prispevale: Nataša Majerič Kekec (ur.), Mirjana Kontestabile Rovis, dr. Zdenka Bonin, Elizabeta Eržen, Podlipnik, mag. Hana Habjan, Vesna Sirk in Simona Velunšek.

Publikacijo lahko prezamete na naslednji povezavi.