Vsebina prispevka

Dopolnilno izobraževanje: 24. november

6. 11. 2017

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v petek, 24. novembra 2017 izvedli dopolnilno izobraževanje za uslužbence javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Izobraževanje je namenjeno uslužbencem, ki želijo po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti nadgraditi svoje znanje. Navedeni pravilnik namreč določa, da mora oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika redno dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.

Poudarek dopolnilnega izobraževanja bo na novostih, ki jih uvaja Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS, 42/2017). Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o rednem dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja.

Prijave na izobraževanje sprejemamo najkasneje doponedeljka, 20. novembra 2017,oziroma do zapolnitve mest.

Priloga: Poziv, program in prijavnica na izobraževanje (24. 11. 2017)

Vabljeni!