Vsebina prispevka

Edi Einspieler: V iskanju zdravega duha in telesa

1. 6. 2017

Od 5. junija do začetka julija 2017 bo na Krekovem trgu v Celju na ogled nova razstava fotografij Edija Einspielerja “V iskanju zdravega duha in telesa”. Gre za prvo iz serije razstav Fotograf – trenutek – zgodovina, ki je nastala po idejni zasnovi Boruta Batagelja in izpostavlja fotografijo kot eno od oblik arhivskega gradiva. Z razstavo se vključujemo tudi v serijo dogodkov obeleževanja Mednarodnega arhivskega dneva.

Edi Einspieler je znan celjski obraz. Zgodovinski arhiv Celje z njim redno sodeluje že več kot deset let. Hranimo tudi že fotografije, ki jih je začel ustvarjati, ko je pričenjal s fotografijo v legendarnem celjskem mladinskem klubu – Kljub ob koncu osemdesetih let. Ko je temnica v Kljubu postala skladišče pijače, je pomagal kot foto-laborant pri Novem tedniku. Danes Einspieler deluje v okviru Fotografske agencije Sherpa, ki razkriva družbene dogodke od leta 1992. Z novinarsko fotografijo pokriva območje Celja ter širše okolice od Rinke do Sotle in skoraj ni bilo medijske hiše, s katero ne bi vsaj občasno sodeloval. Zgodovinski arhiv Celje prepoznava v njegovem delu veliko vrednost, saj predvsem dolgoletno in kontinuirano delo prinaša velik družbeni doprinos okolju, kjer deluje.

Foto: Edi Einspieler, SI_ZAC/1995 Zbirka fotografij Sherpa. Fotografije postavitve: Jože Kranjec

Skozi »njegov fokus« se je zvrstila zgodovina, kar razbiramo tako skozi motive kot tehnološki razvoj fotografije. Brez dvoma ga lahko danes označujemo za enega najbolj izpostavljenih fotokronistov Celja in okolice. Razumljivo je iz njegovih škljocev nastalo (še) nikoli prešteto število fotografij, zato je izbor, ki ga predstavljamo na razstavi, bolj kot ne naključen. V veliki meri pa so iz njega prepoznavni prevladujoči motivi, ki jih kot spremljevalec tekoče dokumentira, to so športni prizori, prizori koncertov in plesnih prireditev, v splošnem pa tudi ostalih dogodkov, ki zaznamujejo naš čas in prostor. Mejni letnici izbranih 16 fotografij sta 1991 in 2017.