Vsebina prispevka

Brezplačno vodstvo: #dekade80

11. 4. 2017

Mestna občina Celje praznuje 11. aprila občinski praznik v spomin na leto 1451, ko je Friderik II. takratni trški naselbini podelil mestne pravice. Kulturni zavodi in društva s sedežem v Celju ob tej priložnosti pripravijo številne in raznolike prireditve in dogodke, ki se razvrstijo skozi celoten april.

V Zgodovinskem arhivu Celje ob tem namenu dan po osrednji občinski proslavi, torej 12. aprila, napovedujemo dve brezplačni vodstvi po razstavi Dekade: osemdeseta @Celje 1980-1989. Prvo vodstvo bo ob 11. uri, drugo pa ob 18. uri. Vabljeni!

Vse ostale prireditve najdete na povezavi: Program prireditev