Vsebina prispevka

Tu smo doma gre v Braslovče

6. 3. 2017

Prosvetno društvo Braslovče v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Celje in Občinsko knjižnico Braslovče vabi v torek, 7. 3. ob 18. uri v prostore Občinske knjižnice Braslovče na odprtje razstave Tu smo doma: Celje na kartah iz zbirke geografskih kart Zgodovinskega arhiva Celje.

Zbirko geografskih kart Zgodovinskega arhiva Celje (SI_ZAC/1293) trenutno tvori več kakor 300 enot – zemljevidov, načrtov, skic in atlasov, med katerimi najdemo tako osnutke, prvotiske, kakor tudi ponatise številnih geografskih kart znamenitih svetovnih kartografov in geografov. Zbirka je nastala ob arhivskem delu – urejanju različnih fondov, ki so pogosto vsebovali tudi kartografsko gradivo, ki ni bilo povezano s samim ustvarjalcem oziroma fondom. Da bi to gradivo kljub vsemu nekako ohranili, popisali in približali uporabniku, smo se odločili za formiranje pričujoče zbirke, ki vsebuje gradivo od 16. do 20. stoletja in poslej raste zlasti z nakupi in darili posameznikov. Zaradi svoje narave pa sodi med najprivlačnejše gradivo Zgodovinskega arhiva Celje. Razstava na reprodukcijah prinaša izbor gradiva iz te zbirke.

Ob odprtju bo o vsebini spregovoril avtor razstave dr. Aleksander Žižek. Razstava bo v Braslovčah na ogled do 7. aprila 2017.