Vsebina prispevka

Vodnik po fondih in zbirkah ob rojstnem dnevu arhiva

8. 12. 2016

V Zgodovinskem arhivu Celje z izdajo elektronskega vodnika po fondih in zbirkah zaključujemo praznično leto, v katerem smo praznovali 60. obletnico ustanovitve. V arhivskem delu se presek opravljenega dela skozi desetletja še najbolje prepoznava prek vodnika po fondih in zbirkah, saj je slednji izdelek, ki se sproti nadgrajuje in je rezultat prizadevanj vseh generacij, ko so bile v arhivu zaposlene, poleg tega pa je to izdelek, ki je usmerjen k enemu od temeljnih ciljev javne arhivske službe – k uporabniku.

Ena od glavnih nalog arhivske javne službe v zvezi z dostopom do gradiva je izdelovanje pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva, pri čemer krono tega dela predstavlja vodnik po fondih in zbirkah arhivskega gradiva.

Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva Celje, ki ga bomo predstavili ob koncu jubilejnega leta, je prvi povsem elektronski vodnik našega arhiva. Prva dva natisnjena vodnika (leta 1966 in 1984) sta bila del širših skupnih izdaj vodnikov v Sloveniji in Jugoslaviji. Prvi samostojni vodnik je Zgodovinski arhiv Celje izdal leta 1986, drugi 1997, zadnji v vrsti (tudi v Sloveniji) pa je vodnik iz leta 2010, ki je bil izdan v tiskani obliki, dostopen pa je bil tudi kot pdf dokument preko spletne strani. Iz »hibridne« oblike torej prvič prehajamo v povsem elektronsko, potem ko se je že ob zadnjem vodniku spraševalo, če je tiskana oblika sploh še smiselna.

Vprašanje lahko leta 2016 še poglobimo in se vprašamo, če je izdaja vodnika po fondih in zbirkah sploh smiselna, potem ko že nekaj let uporabljamo in delamo v vzajemni bazi slovenskih regionalnih arhivov SIRAnet, ki – zdaj že dodobra zapolnjena z informacijami – omogoča tudi zelo podrobno iskanje, poleg tega celo po skupni bazi več arhivov obenem.

Razlogov, da je (elektronska) izdaja vodnika še smiselna je več. Prvi, že zgoraj omenjeno, je prazničen, saj z vodnikom »slavimo« in beležimo vse delo, ki se je v Zgodovinskem arhivu Celje naredilo natančno 60 let po njegovi formalni ustanovitvi. Aktualni vodnik bo namreč odražal stanje gradiva na dan 13. 12. 2016, torej natančno na rojstni dan Zgodovinskega arhiva Celje. Podatkovna baza SIRAnet služi delu v arhivu na prvi stopnji pri popisovanju in je tudi zasnovana po meri kot pripomoček za popisovanje strokovnih delavcev. Iz tega razloga je iskanje in prepoznavanje zadetkov popisanih na več nivojih za nekoga, ki se prvič srečuje z delom v arhivu morda premalo pregledno. Poleg tega bazo SIRAnet prepoznavamo kot živ organizem in podatki se za posamezne fonde in zbirke zaradi novih prevzemov ali preurejanja gradiva sproti in tudi daljša obdobja dopolnjujejo in s tega razloga niso vedno dostopni javnosti. Izdaja vodnika, ki bo vselej dostopen s podatki in izpisoval zadetke »le« na nivoju fondov in zbirk, poleg tega pa poizveduje tudi po nižjih nivojih, ima tudi s tega vidika gotovo še dodatno uporabno vrednost. SIRAnet še vedno ostaja temelj našemu delu tudi v prihodnje, ugotavljamo pa lahko obenem, da novi elektronski vodnik, lahko zagotovi z njeno neposredno povezavo dodatno in boljšo uporabniško izkušnjo, saj v rezultatih poizvedbe še vedno napoti na kompleksnejši SIRAnet. Poleg tega, aktualni vodnik namreč poizveduje po bazi s pomočjo bolj prožnega in naprednega algoritma, je veliko hitrejši, vmesnik pa deluje na sodobnejši osnovi, ki je prilagojena tudi uporabnikom mobilnih naprav.

Simbol izdaje vodnika je Duhec Ferdi. Ferdi je lik iz pravljice Miška Mica v arhivu (Budna Kodrič, Pešak Mikec, Založba Morfem 2010),  ki živi v arhivskem skladišču in vodi Mico v svet raziskovanja v arhivu. Verjamemo, da bo vodnik po fondih in zbirkah v pomoč tudi vedno bolj številnim uporabnikom arhivskega gradiva, ki ga hranimo.

Vodnik bo dostopen preko povezave na spletni strani arhiva od 13. decembra 2016, ko ga bomo tudi objavili, predstavljen pa bo na tiskovni konferenci isti dan ob 10:30.

vodnik-spletna-stran-z-besedilom
Slika: Vodnik po fondih in zbirkah, Zgodovinski arhiv Celje, 13. 12. 1956 – 13. 12. 2016