Vsebina prispevka

Bakh, tobak in Venera

29. 11. 2016

Zgodovinsko društvo Celje in Zgodovinski arhiv Celje vas vljudno vabita na predavanje Mete Remec z naslovom Bakh, tobak in Venera: grehi in skušnjave v dolgem 19. stoletju. Predavanje bo v čitalnici Zgodovinskega arhiva Celje, v sredo, 7. decembra 2016, ob 12. uri. Naslov predavanja je povzet po sveže izdani izdani znanstveni monografiji.

V t. i. »higienskem 19. stoletju« so družbo preplavili številni nasveti in moralni poduki, ki naj bi ljudem podaljšali življenje, utrdili njihovo zdravje in jim zagotavljali tudi družbeno prosperiteto. Meščanska in katoliška morala, ki sta zaznamovali življenja v obravnavanem obdobju, sta zapovedovali spoštovanje načel zmernosti, samo-odgovornosti in samonadzora. Slednje je bilo najbolj očitno pri vprašanjih v povezavi s spolnostjo, bojem proti spolnim boleznim in spolno vzgojo, nič manj pa ni moralističen pogled zaznamoval načina obravnave prehranskih navad ter podleganja različnim užitkom in razvadam, med katerimi velja omeniti zlasti alkohol in tobak. Bakh, tobak in Venera so tako trije od štirih »jezdecev apokalipse«, ki se jim posveča monografija: alkohol, tobak in spolnost. Četrti, nič manj pomemben in usoden, ki se v naslovu sicer ne pojavlja, je nezmernost na področju prehrane, ki je po stoletjih pomanjkanja postajala vse bolj pereč problem tudi med najnižnjimi sloji.

Dr. Meta Remec je bila rojena leta 1983 v Šempetru pri Gorici, zaposlena pa je kot asistentka z doktoratom na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. V okviru raziskovalnega programa “Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju” se ukvarja z različnimi socialno-ekonomskimi vidiki življenja na slovenskem podeželju v dolgem 19. stoletju.

Vabljeni!

Vabilo