Vsebina prispevka

Nov termin izobraževanja v novembru

9. 11. 2016

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, 30/2006, 24/14 – Odl. US, 51/2014) in v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/16) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v sredo, 30. novembra 2016  izvedli seminar za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Izobraževanje je namenjen tistim, ki prvič stopate v procese pridobivanja znanj s področja poslovanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom in služi kot obvezna predpriprava za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti.

K izobraževanju boste povabljeni tisti, ki ste se že prijavili preko evidenčnih prijav v minulem obdobju. Za razpisani termin izobraževanja pa ostaja ob tem tudi še nekaj prostih mest, tako da ste vabljeni k prijavi tudi ostali, ki bi radi opravili preizkus strokovne usposobljenosti.

Razpis, program in prijavnica za izobraževanje_30_11_2016

Vabljeni!