Vsebina prispevka

Izobraževalni termini v oktobru

21. 9. 2016

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) bomo v Zgodovinskem arhivu Celje v oktobru izvedli dvoje izobraževanj za uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Obe izobraževanji bomo izvedli v prostorih arhiva in sicer:

sredo, 5. 10. 2016  izvedli seminar za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Seminar je namenjen tistim, ki prvič stopate v procese pridobivanja znanj s področja poslovanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom in služi kot obvezna predpriprava za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti. Seminar razpisujemo na podlagi že prejetih evidenčnih prijav v minulem obdobju. Vse že evidenčno prijavljene kandidate prosimo, da se prijavijo na razpisani seminar. Za razpisani termin izobraževanja pa ostaja ob tem tudi še nekaj prostih mest, tako da ste vabljeni k prijavi tudi ostali, ki bi radi opravili preizkus strokovne usposobljenosti.

Izobraževanje (5. 10. 2016): Razpis, program, prijavnica (pdf datoteka)

torek, 11. oktobra 2016 bomo izvedli izobraževanje za vse, ki ste pri nas že opravili preizkus strokovne usposobljenosti. Izobraževanje vas bo seznanilo z novostmi na področju arhivske zakonodaje in je ovrednoteno z eno kreditno točko. Izobraževanja poskušamo čim bolj prilagoditi vašim potrebam, zato se v drugem delu izobraževanja slušatelji porazdelijo glede na naloge organizacij, kjer ste zaposleni, pristojni arhivisti za posamezna področja pa prevzamejo slušatelje v manjših skupinah. S tem je v zaključnem delu izobraževanja možen bolj dinamičen in prilagojen način vzajemnega prenašanja znanja. Več o vsebini razpisanega izobraževanja najdete na spodnji povezavi.

Izobraževanje (11. 10. 2016): Razpis, program, prijavnica (pdf datoteka)