Vsebina prispevka

“… teh posili trgovcev kar mrgoli”

18. 8. 2016

Zgodovinsko društvo Celje vabi na predstavitev prve številke že 23. letnika revije Zgodovine za vse, ki bo v čitalnici Zgodovinskega arhiva Celje v četrtek, 25. avgusta ob 12. uri. Revijo bo predstavil urednik dr. Borut Batagelj,  sledila bo predstavitev ene izmed objavljenih razprav: »Krošnjarjenje se je tako razpaslo po deželi, da teh posili trgovcev kar mrgoli« Krošnjarstvo kot oblika nelojalne konkurence med svetovnima vojnama. Temo članka bo osvetlila avtorica dr. Marija Počivavšek,  muzejska svetnica v Muzeju novejše zgodovine Celje.
Ob trgovini, ki je bila v obdobju med svetovnima vojnama relativno dobro razvita, so pomembno vlogo še vedno igrali sejmi in krošnjarstvo. Slednje je sicer temeljilo še na avstrijski obrtni zakonodaji, a bistvo je bilo v tem, da so prodajo po hišah smeli izvajati zgolj tisti, ki so imeli za to dovoljenje. So pa imele v posameznih občinah politične oblasti možnost, da iz določenih razlogov tovrstno prodajo (začasno) prepovejo. Konflikt med trgovci, ki so svojo dejavnost opravljali skladno z zakonodajo v stalnih prostorih, in med krošnjarji, ki so prodajali blago od kraja do kraja in od vrat do vrat, je namreč že star, a kot odsev nestalnega, t.j. potujočega trgovanja, se je krošnjarstvo ohranilo vse do novejšega obdobja. Še zlasti v tridesetih letih 20. stoletja, v času velike gospodarske krize, so trgovcem predstavljali omembe vredno konkurenco ravno potniki tujih trgovcev in pa domači krošnjarji, ki so s spretnim, včasih celo vsiljivim trgovanjem med ljudi širili raznorazne, včasih tudi prepovedane ter »zdravju in morali škodljive« predmete.

Nova številka revije prinaša še številne druge zelo zanimive članke, ki so dostopni na predstavitveni strani revije Zgodovina za vse.

Vabilo