Vsebina prispevka

Izza parlamenta

19. 5. 2016

Zgodovinsko društvo Celje in Zgodovinski arhiv Celje vabita na predavanje in predstavitev zadnje monografije dr. Jureta Gašpariča: Izza parlamenta – zakulisje jugoslovanske skupščine 1919-1941, ki bo v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje v četrtek, 26. maja 2016, ob 18. uri.

Intervencije predsedujočega skupščini, pozivi k miru, opomini poslancev, odvzemi besede, izključitve s sej, prekinitve sej itd. To so bili tisti proceduralni dogodki, ki so s svojo pogostostjo zaznamovali parlamentarno razpravo in nasploh delo Narodne skupščine prve jugoslovanske države. Govori poslancev so bili ob vsej resnosti, polemičnosti in argumentaciji prevečkrat nespoštljivi, odzivi nanje prav tako. Politična strast, nujna sestavina vsake dobre politike, je preraščala meje dostojnega. Zmerjanje z neparlamentarnimi izrazi, zganjanje hrupa in vsesplošen kraval so velikokrat prerasli v prave pretepe in druge fizične obračune. Ob spremljanju tedanjih burnih sej se celo zdi, da so bili občasni pretepi nekaj pričakovanega, pojav, ki je sodil v občo sliko jugoslovanskega parlamentarizma. Jugoslovanski parlament oz. jugoslovanska politika tistega kratkega časa, zaznamovana z gostoto nasilja in brutalnosti, niti v času niti v prostoru nista bila izjema. Pretepi v parlamentu so bili (in morda še zmerom so) svojevrsten izraz različnosti interesov in stališč. Ko nestrinjanje kulminira, pač lahko rezultira v pretepu. Idealen parlament je vendarle idealen predstavnik vseh ljudskih volj, tudi najbolj nasprotujočih si, in torej prvi in najbolj logičen prostor spopada. Verbalen spopad argumentov zlahka lahko preraste v fizičen spopad. Nasilje v parlamentu je bil tako dokaz vsaj delne demokratičnosti političnega prostora.

Zgodovinar dr. Jure Gašparič je višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za novejšo zgodovino. Raziskovalno se osredotoča na slovensko in jugoslovansko politično zgodovino ter na zgodovino srednjeevropskega prostora v 19. in 20. stoletju, posebej pa se posveča zgodovini parlamentarizma.

Vabljeni!

Vabilo (pdf)

Iz preteklih medijskih objav:
Mladina
Radio Prvi
Delo