Vsebina prispevka

Izobraževalni termin v maju

22. 4. 2016

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, 30/2006, 24/14 – Odl. US, 51/2014) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v četrtek, 12. 5. 2016  izvedli seminar za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Seminar je namenjen tistim, ki prvič stopate v procese pridobivanja znanj s področja poslovanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom in služi kot obvezna predpriprava za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti.

Seminar razpisujemo na podlagi že prejetih evidenčnih prijav v minulem obdobju. Vse že evidenčno prijavljene kandidate prosimo, da se prijavijo na razpisani seminar. Za razpisani termin izobraževanja pa ostaja ob tem tudi še nekaj prostih mest, tako da ste vabljeni k prijavi tudi ostali, ki bi radi opravili preizkus strokovne usposobljenosti.

Izobraževanje_dopis_za_seminar_za_preizkus_12_5_2016 (RAZPIS)

Obrazec_prijava_za_seminar_12_5_2016

Program_z urnikom izobraževanja_12_5_2016

Obrazec_prijava_k_preizkusu_2016