Vsebina prispevka

Izobraževanja v 2016

22. 2. 2016

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, 30/2006, 24/14 – Odl. US, 51/2014) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) bomo v Zgodovinskem arhivu Celje v letu 2016 periodično organizirali seminarje za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Organizirali bomo dve vrsti izobraževanj:

Zaradi lažje organizacije seminarjev vas prosimo za evidenčno prijavo:
[Form id=”10″]

V obrazcu, prosimo označite, za katero izobraževanje se zanimate.

Termine bomo razpisali, ko bo dovolj evidenčnih prijav s posameznega področja (uprava, pravosodje, lokalna samouprava, vzgoja in izobraževanje, kultura in znanost, zdravstvo in sociala, gospodarstvo) za izvedbo seminarja. Prijavljeni kandidati bodo o terminu seminarja obveščeni po elektronski pošti.

Za morebitne dodatne informacije pokličite v tajništvo arhiva ali pristojne arhiviste.

Veselimo se srečanja, veseli pa bomo tudi vaših pobud in predlogov.