Vsebina prispevka

Z vlakom čez mejo v Zagrebu

4. 12. 2015

V prostorih Državnega arhiva v Zagrebu je bila 3. decembra odprta razstava Z vlakom čez mejo/Vlakom preko granice. Po Štrigovi in Celju gre za tretjo postajo gostovanja razstave, ki je nastala v oviru mednarodnega projekta SIHeR 2.0, v katerega so vključeni Državni arhiv v Varaždinu, Državni arhiv za Medžimurje, Državni arhiv v Zagrebu, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Pokrajinski arhiv Maribor in Zgodovinski arhiv Celje.

Razstava na podlagi izbora arhivskega gradiva, gradiva sorodnih institucij in posameznikov, predstavlja pet prog, ki prečkajo mejo na področju pristojnosti arhivov, ki so vključeni v projekt ter Južno železnico, ki je bila hrbtenica razvoja železniškega omrežja v regiji. Cilj razstave je izpostaviti pomen železnice v povezovanju nekoč, poleg tega pa tudi v sodobnem svetu izpostavljati pomen in potrebo po krepitvi medkulturnega dialoga med narodoma. V nastajanje projekta je bilo s strani arhivov in partnerjev vključenih več kot 20 oseb, med njimi gre izpostaviti avtorje predstavitev posameznih prog: Mihaela Barbaric, dr. Borut Batagelj, Ivan Fras, Katarina Horvat, Sabina Lešnik, Gordana Šövegeš Lipovšek, Jasmina Sedmak, Ana Tuk, mag. Hedvika Zdovc in Katja Zupanič. Projekt sta s strani obeh držav koordinirala in uredila Ana Tuk in dr. Borut Batagelj. Grafično je projekt zasnoval Damir Klaić. Arhivi dolgujejo zaslugo uspešno uresničenega projekta tudi številnim drugim institucijam in posameznikom z obeh strani meje.

Odprtje razstave so z nagovori pospremili dr. Živana Heđbeli, ravnateljica Državnega arhiva v Zagrebu, dr. Borut Batagelj, sourednik in direktor Zgodovinskega arhiva Celje, Antonija Jergović, ravnateljica Urada uprave Hrvaških železnic – Infastruktura d.o.o. ter soavtorica v projektu Katarina Horvat iz Državnega arhiva v Zagrebu. Razstavo je svečano odprl začasni odpravnik poslov Veleposlaništva Republike Slovenije v Zagrebu dr. Marko Rakovec.

V okviru kulturno-umetniškega dela programa odprtja so nastopili člani društva Željezničar Zagreb in Klub železniških modelarjev Zagreb. Med odprtjem je bila organizirana tudi nagradna igra ob sponzorstvu Hrvaških in Slovenskih železnic. S strani podpornikov in sodelovanja obeh železniških podjetih prihajajo prav v teh dneh v javnost tudi zelo dobre in spodbudne novice, ki jih neposredno lahko navezujemo na vsebino razstave. Z uvajanjem novega voznega reda sredi decembra bo tako mogoče po novem potovati na relaciji Celje-Zagreb z novim rednim vlakom tudi preko Rogatca in Đurmanca kar trikrat dnevno.

Posebej v današnjem času, ko se tako hrvaška kot slovenska politika pogosto zamejujeta v okvirje “nacionalnih interesov”, se nam zdi partnerjem v projektu sodelovanje in izpostavljanje pomena povezovanja med narodoma še toliko bolj pomembno.