Vsebina prispevka

KLjUB: Serija plakatov

30. 11. 2015

V okviru zbiranja gradiva, ki se nanaša na delovanje Mladinskega kluba Celje, v zadnjem obdobju prepoznavnega pod imenom KLjUB, smo za Zbirko digitalnih kopij gradiva Mladinski klub Celje pridobili nekaj zelo zanimivih plakatov, ki so vabili na glasbene dogodke. Koncerti so se v glavnem odvijai v prostorih KLjUB-a, večji žuri pa so bili organiziran v Golovcu. Skozi leta je plakate zbiral Samo Seničar, ki je bil aktiven v KLjUBu v zadnjih letih njegovega delovanja, po njegovem zaprtju pa jih je ob zavedanju, da bodo nekoč komu gotovo dragoceni, obvaroval pred propadom in shranil.

Nekateri plakati so zagotovo prava redkost, zajemajo pa kar širok časovni lok, od osemdesetih let 20. stoletja do prvih let začetka tega stoletja. Zgodovinski arhiv Celje je poskrbel, da so plakati odslej digitalizirani in uvrščeni med njegove zbirke arhivskega gradiva. Nekateri od teh plakatov bodo na ogled tudi v okviru razstave Bili smo Kl(j)ub, ki se v celjski AQ Galeriji odpre 4. decembra 2015, ob 20. uri, zagotovo pa med izborom niso vsi. Torej, vsi, ki vas tovrstni plakati zanimajo, zdaj si jih lahko ogledate tudi preko svetovnega spleta. Vabjeni k ogledu!

SI_ZAC/1160_002_0063