Vsebina prispevka

KLjUB: gradivo celjskega mladinskega kluba

29. 9. 2015

Zgodovinski arhiv Celje bo skupaj z AQ galerijo v decembru 2015 v celjski umetniški četrti na Gosposki ulici priredil razstavo, ki bo obeležila pol stoletja odprtja in desetletje zaprtja tega legendarnega celjskega mladinskega kluba.

Dogodek je povod, da v Zgodovinskem arhivu Celje oblikujemo zbirko gradiva, ki bi se hranila v instituciji, ki ima zakonsko poverjeno pristojnost hrambe arhivskega gradiva in bila ta kasneje tudi zaokrožena osnova za dostop javnosti do tega gradiva. Gradivo, ki je zaenkrat razpršeno pri različnih virih, bi s formiranjem zbirke dobilo vrednost, ki se v okviru zakonodaje varuje kot kulturni spomenik. To je pravzaprav skoraj največ, kar lahko danes še storimo za ohranjanje spomina na ta družabni prostor udejstvovanja več celjskih generacij.

Predstavljamo si, da bi do gradiva v največji meri prišli na način, da bi si ga izposodili, ga opisali, digitalizirali v skladu s smernicami za zajem in hrambo ter vrnili lastnikom.  Mogoče pa bi bilo tudi, da bi kdo gradivo podaril v originalu, kar bi po enakem principu pomenilo, da pridobi gradivo status kulturnega spomenika in se kot tako tudi (o)hrani ter se ga omogoča dostopnega javnosti.

V kolikor gradivo hranite, vas naprošamo, da se obrnite na naš elektronski naslov: kljub@zac.si
Ali pa nas osebno obiščite v času uradnih ur v Zgodovinskem arhivu Celje, Teharska cesta 1.

KLjUBujmo zobu časa!

Najava razstave in predstavitev zbiranja gradiva v oddaji Dobro jutro na VTV, Velenje, 6. 10. 2015.

Zgodovinski arhiv Celje je podpirl iniciativo AQ Galerije in pripravo razstave Bili smo KL(j)UB. Še več, z razstavo se zgodba ne zaključuje. Ker v arhivu prepoznavamo vrednost Mladinskega kluba Celje, ki se je skozi desetletja preoblikoval v prostor raznolikih spominov, ki so pomembno vplivali na kolektivno identiteto mesta, smo se odločili, da stopimo korak dlje in gradivo, ki se je nabiralo za razstavo, popišemo, digitaliziramo, hranimo in tudi naredimo dostopno. Z zbirko bi radi oblikovali eno od izhodišč za nadaljnje raziskave popularne in alternativne kulture Celja. Mladinski klub Celje je bil prostor, ki se je v času dinamične druge polovice 20. stoletja večkrat preoblikoval, od prostora namenjenega angažiranju in vstopne točke aktivizma mladink in mladincev ter njihovega vključevanja v družbenopolitično kritično misel, do prostora, ki je ta isti sistem nažiral in se preko popularne in underground kulture usedal v turbulentni vrtinec sprememb, ki ga je v zadnji fazi delovanja ob izgubi podpore družbeno političnih elit naposled posrkala še komercializacija. Sledil je zaton, ki hkrati z desetletjem po zaprtju povzroča refleks, ki ga po eni strani s strani posameznikov žene nostalgija, po drugi strani pa arhivska institucija prepoznava v tem fenomenu tudi potencial v ključnem razumevanju časa in sprememb. Zgodovina dolgoročnih sprememb časa na makro nivoju se namreč lepo odraža tudi skozi mikro nivo sprememb dogajanj neke točke v mestu. Zato je Kljub kot stavba preko temnega železniškega podhoda bližnjemu arhivu še posebej dragocen sosed. Osvetlimo podhod z zbiranjem spominov in gradiva ter z dostopnimi viri tlakujmo bolj gladek prehod, ki bo rodovom za nami ponudili dobro osnovo za boljše razumevanje sprememb minulega časa.

Posojeno gradivo bomo hranili v okviru SI_ZAC/1160 Zbirka digitalnih kopij Mladinski klub Celje.
Podarjeno pa v okviru tematske zbirke SI_ZAC/1557 Zbirka gradiva Mladinski klub Celje.