Vsebina prispevka

Arhivi z logistiko

30. 11. 2015

Razstava Z vlakom čez mejo/Vlakom preko granice, ki je rezultat sodelovanja šestih slovenskih in hrvaških arhivov (Državni arhiv v Zagrebu, Državni arhiv za Medžimurje, Državni arhiv v Varaždinu, Pokrajinski arhiv Maribor, Zgodovinski arhiv na Ptuju in Zgodovinski arhiv Celje), je našla svoje stalno mesto v Celju. Na Falulteti za logistiko Univerze v Mariboru so prepoznali sporočilno vrednost razstave, ki na več nivojih kaže na potrebe in pomen povezovanja, tako v smislu zgodovinskega izročila, kot tudi glede na izražene potrebe po povezovanju med regionalnimi središči. Po jesenskem gostovanju razstave v Zgodovinskem arhivu Celje je ob 10. obletnici fakultete razstava na oged tudi v prostorih fakultete, natančneje ob vhodni avli na Mariborski cesti 7. Na tiskovni konferenci v prostorih fakultete sta 1. decembra 2015, tajnica fakultete Damjana Medved Arbeiter in direktor arhiva dr. Borut Batagelj predstavila načrte ob sodelovanju in tudi odprla stalno razstavo Z vlakom čez mejo/Vlakom preko granice.

Zgodovinski arhiv Celje in Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru ob robu gostovanja razstave sporočata, da si želita tesnejšega sodelovanja, saj obojestransko v tem prepoznavata interese, ki bi koristili ne le sodelovanju med institucijama samima, ampak predvsem okolju, kjer izvajata svojo dejavnosti. Fakulteta za logistiko prepoznava vrednost sodelovanja z arhivom v skladu z njenim poslanstvom, da z znanstvenim odkrivanjem in raziskovanjem deluje v korist razreševanja izzivov gospodarstva in okolja, kjer deluje. Zgodovinski arhiv Celje si v tem soočanju želi, da bi informacije, ki jih hrani v gradivu, bile bolj dostopne tako študentom, raziskovalcem in pedagoškim delavcem. Večplastno in glede na historične specifike okolja raznoliko gradivo, ki ga hrani arhiv, lahko predstavlja velik potencial v raziskovanju, ki bi ga Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru lahko tesneje prepletla skozi izvajanje njenih študijskih programov. Razstava Z vlakom čez mejo/Vlakom preko granice predstavlja le en segment zbliževanja historičnih vsebin s študijem logistike. Zagotovo je v fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva Celje na voljo ogromno vsebin, ki se lahko smortno prepletajo s sodobno dejavnostjo logistike, posebej če vemo, da moderna logistika ne temelji le na upravljanju toka raznolikega blaga ampak tudi z njim povezanih informacij.

Zgodovinski arhiv Celje je v zadnjih letih skozi sodelovanje v raznih projektih navezal tesne stike z različnimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Redne stike z več osnovnimi in srednjimi šolami želi s primerom sodelovanja s Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru nadgraditi tudi na izvajanju izobraževanja na najvišji stopnji.

Obenem utegnejo tesnejši stiki med partnerjema tudi pripomoči k bolj urejeni in učinkoviti hrambi dokumentarnega gradiva fakultete, ki bo z leti delovanja morala poskrbeti v sodelovanju s pristojnim arhivom za varno in dolgoročno hrambo gradiva, ki vsakodnevno nastaja v okviru njene dejavnosti.

Že čez dva, v četrtek 3. 12., ob 18. uri pa se bo prav ta potujoča razstava odprla še v prostorih Državnega arhiva v Zagrebu.