Vsebina prispevka

Datuma novembrskih izobraževanj

27. 10. 2015

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) bomo v Zgodovinskem arhivu Celje v novembru izvedli dvoje izobraževanj za uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Obe izobraževanji bomo izvedli v prostorih arhiva in sicer:

V četrtek, 12. novembra 2015 bomo organizirali izobraževanje za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Seminar je namenjen tistim, ki prvič stopate v procese pridobivanja znanj s področja poslovanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom in služi kot obvezna predpriprava za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti. Več o vsebini in gradivo k prijavi najdete na spodnji povezavi.

Izobraževanje (12.11.2015): razpis, program, prijavnica

V sredo, 18. novembra 2015 bomo izvedli izobraževanje za vse, ki ste pri nas že opravili preizkus strokovne usposobljenosti. Izobraževanje vas bo seznanilo z novostmi na področju arhivske zakonodaje in je ovrednoteno z eno kreditno točko.  Izobraževanja poskušamo čim bolj prilagoditi vašim potrebam, zato se v drugem delu izobraževanja slušatelji porazdelijo glede na naloge organizacij, kjer ste zaposleni, pristojni arhivisti za posamezna področja pa prevzamejo slušatelje v manjših skupinah. S tem je v zaključnem delu izobraževanja možen bolj dinamičen in prilagojen način vzajemnega prenašanja znanja. Vsi, ki ste se evidenčno prijavili, ste že prijavljeni na seminar. Prostih pa je še nekaj mest. Več o vsebini razpisanega izobraževanja najdete na spodnji povezavi.

Izobraževanje (18.11.2015): razpis, program, prijavnica

Priporočamo, da pohitite s prijavo in zapolnite omejeno število mest še pravočasno.

*Dodatek k obvestilu, 10. november 2015:
Zaradi velikega števila prijav za izobraževanje 18. novembra, bomo organizirali še eno izobraževanje po enakem programu, najverjetneje 25. novembra. Prijavljene za datum 18. novembra bomo obvestili o možnosti spremembe, saj z našimi izobraževanji stremimo k temu, da kvalitetno in prilagodljivo delo z ustvarjalci lahko izvajamo le v manjših skupinah.