Vsebina prispevka

Zbirka grafik krajev na ogled

4. 6. 2015

Zbirka grafik krajev SI_ZAC/1294 je ena izmed bolj atraktivnih zbirk, ki jih hranimo v Zgodovinskem arhivu Celje. V želji po večji dostopnosti te zbirke smo slednjo že pred časom digitalizirali, po novem pa smo v okviru vzajemnega informacijskega sistema slovenskih regionalnih arhivov SIRAnet gradivo tudi dodali v obliki, da je ob popisnih vsebinah mogoče videti tudi izgled vseh grafik.

Tovrstno gradivo večkrat služi kot vir popestritve najrazličnejših vsebin. Omenimo le zadnjo, ko se v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje pripravlja dodajanje različnih vsebin na celjskem starem gradu, bodo nekatere od reprodukcij teh grafik na ogled tudi obiskovalcem te atraktivne turistične točke.

Zbirka grafik krajev je bila oblikovana leta 2002 za popis in ureditev grafičnega gradiva, ki ga je Zgodovinski arhiv Celje začel intenzivno pridobivati z nakupi, v zbirko pa so bili vključeni tudi tovrstni dokumenti, ki so se ohranili z drugim (spisovnim) gradivom. Vsebuje 119 enot, med njimi grafike znane serije Georga Matthaeusa Vischerja (1628–1696) (SI_ZAC/1294_00010) Topographia ducatus Styriae. Topografija je izšla v dunajski in graški izdaji, vsebuje 472 bakrenih plošč (z različicami vred 495), ki večinoma predstavljajo prve znane upodobitve večjih krajev na Štajerskem. V registru je vpisanih 422 krajev – za posamezne kraje je Vischer izdelal tudi po 4 slike.

Med grafikami najdemo tudi posamezne iz takoimenovane Kaiserjeve suite (Lithographierte Ansichten der steiermärkischen Städte, Märkte und Schlösser), poimenovane po založniku in grafiku Josefu Franzu Kaiserju (SI_ZAC/1294_00007, 00008), ki je izhajala med letoma 1824 in 1833 ter dela Josefa Kuwassega (SI_ZAC/1294_00019), Carla Reicherta (SI_ZAC/1294_00044) iz njegovega albuma litografij (Einst und jetzt: Steiermarks sämmtliche interessante Schlösser, Burgruinen, Städte, Märkte Kirchen und Klöster enthaltend), ki je v štirih zvezkih izšel v Gradcu v letih 1863-1865.

Spodaj je na ogled le nekaj primerov, sicer pa si celotno zbirko lahko ogledujete na povezavi.