Vsebina prispevka

Novo usposabljanje že v januarju

11. 1. 2015

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) bomo v Zgodovinskem arhivu Celje v četrtek 29. januarja 2015 organizirali usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Izobraževanje se bo izvedlo kot obvezna priprava pred opravljanjem preizkusa strokovne usposobljenosti.

Več informacij o izobraževanju najdete na spodnji povezavi.

Izobraževanje 29. 1. 2015: dopis, program, prijavnica

Priporočamo, da pohitite s prijavo in zapolnite omejeno število mest še pravočasno.