Vsebina prispevka

Termini izobraževanj: november in december 2014

3. 11. 2014

V zvezi s pozivom evidenčnega zbiranja prijav k izobraževanju ter v skladu s prilagajanjem različnih sklopov izobraževanj, ki so bolj posvečena specifični vrsti in potrebam slušateljev, objavljamo štiri nove termine izobraževanj, ki se bodo izvajali ob spodaj navedenih dnevih. Do konca leta 2014 bo tako tudi ob pomoči posameznikov zunaj našega zavoda prirejenih več sklopov izobraževanj:

13. november 2014
Strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom – priprava na preizkus strokovne usposobljenosti. Še vedno je prostih nekaj mest.
Poziv, navodilo, program in gradivo za prijavo najdete na spodnji povezavi:
Izobraževanje pred preizkusom strokovne usposobljenosti 13-11-2014

26. november 2014
Strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom – novosti po Noveli ZVDAGA-A. Pogoj za udeležbo je opravljen preizkus strokovne usposobljenosti. Prostih je še nekaj mest.
Poziv, navodilo, program in gradivo za prijavo najdete na spodnji povezavi:
Izobraževanje za prodobivanje kreditnih tock 26-11-2014

3. december 2014
Strokovno usposabljanje za vrtce, osnovne in srednje šole ob objavi Odredbe o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode. Za izobraževanje, s katerim slušatelji pridobivajo kreditne točke, je prostih še nekaj mest.
Poziv, navodilo, program in gradivo za prijavo najdete na spodnji povezavi:
Izobrazevanje_EKN_VIZ_3_12_2014

3. december 2014
Za uslužbence javnopravnih oseb s področja zdravstva (zdravstveni domovi, bolnišnice). Medarhivska strokovna skupina za preučevanje zdravstva in socialnega varstva pri ARS v sodelovanju z Arhivskim društvom Slovenije organizira enodnevni strokovni seminar z naslovom Varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva zdravstvenih ustanov – pogled od spodaj navzgor. Izobraževanje bo v dvorani Splošne bolnišnice Celje.
Poziv, navodilo, program in gradivo za prijavo najdete na:
Spletni povezavi Arhiva Republike Slovenije

Vabljeni!