Vsebina prispevka

Logotipi celjskih industrijskih podjetij

14. 7. 2014

Zgodovinski arhiv Celje z razstavno dejavnostjo, ki poskuša prepoznavati vsebine, ki bi bile okolju našega delovanja privlačne, širi svoje osnovno področje hrambe gradiva v polje izpostavljanja arhivskih institucij kot prostora, ki okolju nudi dostop do čimbolj raznolikih in zanimivih vsebin.

Z razstavo Logotipi celjskih industrijskih podjetij, ki je bila prvič prikazana leta 2004, po desetih letih ponovno dajemo na vpogled javnosti razstavo, in s tem, tako kot z vsakodnevno rabo arhivskega gradiva, ponujamo vsebine, ki so lahko aktualne skozi različna časovna obdobja. Viri, ki jih v našem arhivu hranimo, so namreč neprecenljivega pomena za okolje, ob tem pa skozi različna časovna obdobja v naših depojih ne le »počivajo«, ampak iščejo skozi različne narativne principe potencial, da nagovorijo kogarkoli. V arhivih je namreč moč najti sledi o marsikom in marsičem.

Ob tem združujemo sporočilo razstave tudi z našo željo po prepoznavnosti dejavnosti v našem okolju. Vizualna identifikacija, ki se kaže skozi formo logotipa namreč – tako  kot arhivska sodobna dejavnost – želi nagovarjati okolico preko elementa prepoznavnosti, saj s prepoznavnostjo lahko dosega večje učinke svoje osnovne dejavnosti.

Razstavo o logotipih, oziroma predhodnikih le-teh, je zasnoval dr. Milko Mikola, nekoč zaposlen v Zgodovinskem arhivu Celje. Mikola je tudi zasnoval Zbirko raznih dokumentov industrijskih, obrtnih in trgovskih podjeti , ki jo v Zgodovinskem arhivu Celje hranimo pod signaturo SI_ZAC/0511 in je tudi edina tako tematsko formirana zbirka, ki jo hranijo slovenski javni arhivi. Pretežno je sestavljena iz form starejših računov, cenikov, dopisnih glav, ki so nastali pri poslovanju podjetij. Ti dokumenti so v večini primerov bili hranjeni med gradivom sodišč ter upravnih organov in so bili izločeni pri urejanju posameznih fondov, ker v pravnem kontekstu tam praviloma nimajo mesta, imajo pa pomembno pričevalno vrednost za preučevanje gospodarstva in njegovih praks komuniciranja v okolju delovanja.

Razstava obenem odraža tudi bogato celjsko industrijsko tradicijo, skozi pogled začetka 21. stoletja pa, na  žalost, tudi njen delni propad ali spremembe. Vsekakor pa razstava kaže na potencial, da se ob aktivnem delovanju arhivskih institucij vsaj skozi arhivsko gradivo beleži tradicija, ki nudi novo možnost njenega legitimiranja in predstavljanja.

Dr. Borut Batagelj, direktor
Celje, 2014

Ob novi postavitvi razstave smo predstavitev logotipov na panojih v razstavišču še izdatno dopolnili s prikazom originalnih dokumentov v več vitrinah. Od gradiva gre izpostaviti tudi dva kratka starejša filma o celjski industriji, ki ju hrani Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije in par predmetov iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Celje. Glede na dejavnost, so vitrine opremjene z bogatim  izborom arhivskega gradiva, ki so ga opravili Anja Prša, Tanja Žohar in dr. Aleksander Žižek. Nova postavitev tako obiskovalcu ne ponuja le vpogleda v komuniciranje celjske industrije preko grafičnih podob, ampak prinaša hkrati tudi pregleden vtis o zgodovini celjske industrije ter tudi vzorčen primer posredovanja izdelkov industrije med kupce (npr. gradivo trgovske hiše Stremecki). Razstava tako ne odraža le raznolike dejavnosti, ampak odslikava tudi raznolikost gradiva na to temo, ki ga hranimo v arhivu.

Razstava bo v razstavišču arhiva na ogled od 24. julija do predvidoma oktobra 2014. Brezplačno si jo lahko ogledate v času uradnih ur arhiva, za večje, napovedane skupine pa tudi po dogovoru.

Ob desetletnici razstave je v elektronski obliki v celoti na vpogled tudi katalog razstave
Logotipi celjskih industrijskih podjetij (pdf)
Avtor: dr. Milko Mikola
Oblikovanje: Triartes (Jože Domjan)
Zgodovinski arhiv Celje, 2004

Kliping:
RTV SLO (video)
TV Celje (video)
MMC RTV SLO