Vsebina prispevka

Slovenski arhivi se predstavijo

15. 4. 2014

Arhivsko društvo Slovenije je leta 2010 prvič izdalo publikacijo Slovenski arhivi se predstavijo, leta 2013 pa jo je ob podpori šestih regionalnih arhivov in Arhiva Republike Slovenije ponatisnilo. Publikacija predstavi arhivsko mrežo v Sloveniji in si prizadeva arhive predstaviti kot odprte ustanove, s posebnim ozirom po večanju dostopnosti kulturnih vrednot. Vpogled v publikacijo v pdf datoteki je na voljo na spodnji povezavi.

Slovenski arhivi se predstavijo