Vsebina prispevka

Izobraževanje za uslužbence ustvarjalcev s področja vzgoje in izobraževanja

15. 4. 2014

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v sredo, 7. maja  2014 organizirali  seminar za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Izobraževanje bo namenjeno uslužbencem javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom vzgoje in izobraževanja in že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti. Z udeležbo na izobraževanju kandidat(-ka) pridobi 0,8 kreditne točke.

Poziv, gradivo, program in prijavne obrazce najdete na spodnji povezavi:

Razpis za izobraževanje ustvarjalcev s področja vgoje in izobraževanja

Prijave sprejemamo do zapolnitve predvidenih mest.