Vsebina prispevka

Usposabljanje pred preizkusom strokovne usposobljenosti

10. 3. 2014

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, 30/2006) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) bomo v Zgodovinskem arhivu Celje v sredo, 9. aprila 2014 organizirali usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Usposabljanje se bo izvedlo kot obvezna priprava pred opravljanjem preizkusa strokovne usposobljenosti.

Priporočamo, da pohitite s prijavo in zapolnite omejeno število mest še pravočasno.

Več informacij o izobraževanju najdete na spodnji povezavi.

Razpis, program, prijavnica k izobraževanju pred preizkusom, 9. 4. 2014