Vsebina prispevka

Izobraževanje za notarske pisarne

25. 2. 2014

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, 30/2006) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) bomo v Zgodovinskem arhivu Celje v četrtek, 13. marca 2014 organizirali seminar za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom v notarskih pisarnah. Skladno z odločbo pristojnega ministrstva je izobraževanje ovrednoteno z 0,8 kredtine točke. Več informacij o izobraževanju najdete na spodnji povezavi.

Priporočamo, da pohitite s prijavo in zapolnite omejeno število mest še pravočasno.

Razpis, program, prijavnica k izobraževanju (notarji, 13. 3. 2014)