Vsebina prispevka

Duh v Radečah 1684-2014

16. 1. 2014

Natančno 330 let po skrivnostnem večkratnem prikazovanju duha gospe Gallenberg v Novem dvoru v Radečah vas vabimo na predstavitev nove knjige dr. Dušana Kosa Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg: o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v zgodnjem novem veku ter o spiritističnih zgodbah Janeza Vajkarda Valvasorja.
Predstavitev knjige bo na izvorni lokaciji prikazovanja duha, v četrtek, 23. januarja 2014, v graščini Novi dvor v Radečah, v prostorih danes tam delujočega Prevzgojnega doma Radeče.

Program predstavitve:
16.00
Cerkev sv. Marjete v Jagnjenici. Cerkev, katero bo posebej ob tej priložnosti odprl svibenski župnik Janez Jasenc, se namreč tesno povezuje s prikazovanjem duha leta 1684.

16.45
Na dvorišču Novega dvora nas bo pozdravil direktor Prevzgojnega doma Radeče Franc Majcen. Sledi krajši ogled prostorov dvorca, kjer je kuharica Ana med 15. in 25. januarjem 1684 večkrat komunicirala in posredovala sporočila duha gospe Gallenberg.

17.00
Predavanje Dušana Kosa in predstavitev vsebine in raziskovalnih problemov knjige.

Dr. Dušan Kos (znanstveni svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC-SAZU) z aktualno znanstveno monografijo v slovenskem zgodovinopisju pionirsko vstopa na polje obravnav zgodovine paranormalnih pojavov ter z interpretacijo virov omogoča vpogled v miselni in razumski svet prednikov iz našega okolja ob koncu 17. stoletja.

Nekaj več informacij v zvezi z vsebino knjige najdete v predhodni objavi v zvezi s prvo predstavitvijo v Krškem.

Fotogalerija s predstavitve:

Kliping:
Delo
Večer