Vsebina prispevka

Usposabljanje pred preizkusom strokovne usposobljenosti in delavnica za občine

10. 1. 2014

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, 30/2006) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) v Zgodovinskem arhivu Celje najvaljamo dva termina izobraževanj.

1. V sredo, 22. januarja 2014 bomo organizirali usposabljanje, ki služi kot obvezna predpriprava na preizkus strokovne usposobljenosti uslužbencev, v zvezi z zgoraj navedenim pravilnikom.
Razpis, program, navodila in prijavne obrazce najdete na spodnji povezavi:
Izobraževanje pred preizkusom januar 2014

2. V četrtek, 30. januarja 2014 bomo organizirali prilagojeno delavnico za ustvarjalce s področja lokalne samouprave. Razpis, program in prijavne obrazce najdete na spodnji povezavi:
Delavnica občine januar 2014

Priporočamo, da pohitite s prijavo in zapolnite omejeno število mest še pravočasno.