Vsebina prispevka

26. zborovanje Arhivskega društva Slovenije v Novi Gorici

11. 10. 2013

V Novi Gorici je 10. in 11. oktobra 2013 potekalo 26. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, društva, ki združuje veliko večino zaposlenih, ki se ukvarjajo profesionalno z arhivistiko. Partner društvu pri organizaciji strokovnega posveta je bil Pokrajinski arhiv v Novi Gorici.

Zborovanje se je v mestu vrtnic odvilo pod naslovno temo: Standardizacija (p)opisov arhivskega gradiva in uskladitev strokovnih praks v slovenskih javnih in cerkvenih arhivih. Različne interpretacije arhivskih strokovnih pojmov v posameznih arhivih vodijo v različne strokovne rešitve. Vse to pa med drugim vpliva tudi na interpretacijo in implementacijo določil krovnega zakona.  Kot je mogoče zaznati, je arhivskih strokovnih problemov več, zato je bil poudarek tokratnega posvetovanja na tistih dobrih praksah, ki jih je smiselno standardizirati v okviru slovenske javne arhivske službe in s tem dolgoročno racionalizirati naše arhivske strokovne postopke in rešitve.

V zborniku referatov so objavljeni vsi prispevki, med njimi tudi prispevki izhajajoči iz prakse v Zgodovinskem arhivu Celje:
– Bojan Himmelreich: Enotni v različnosti. Razvrščanje fondov društev, zvez društev in družbenih organizacij v slovenskih regionalnih arhivih v klasifikaciji SIRAnet.
– Bojana Aristovnik, Bojan Himmelreich, Kristina Tekavc: Izvajanje določb iz pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom v Zgodovinskem arhivu Celje. Pridobivanje in preverjanje kreditnih točk po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.
– Hedvika Zdovc: Popisovanje fondov uprave v vzajemno podatkovno zbirko slovenskih regionalnih arhivov v Zgodovinskem arhivu Celje.

Na zborovanju je bila predstavljena Spomenica o ureditvi vprašanj arhivov z Republiko Italijo, ki obravnava vračanje arhivskega gradiva iz Italije . Tako vsebino spomenice, kot tudi strokovni posvet je v pismu podprl in pozdravil tudi predsednik Repubike Slovenije Borut Pahor.