Vsebina prispevka

Novo izobraževanje uslužbencev javnopravnih oseb: 23. oktober 2013

3. 10. 2013

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, 30/2006) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) bomo v Zgodovinskem arhivu Celje v sredo, 23. oktobra 2013 organizirali novo izobraževanje za uslužbence javnopravnih oseb in imetnike arhviskega gradiva. Skladno z odločbo pristojnega ministrstva je izobraževanje ovrednoteno z 0,8 kredtine točke. Več informacij o izobraževanju najdete na spodnji povezavi.

Priporočamo, da pohitite s prijavo in zapolnite omejeno število mest še pravočasno.

Poziv, program in prijavnica k izobraževanju, 23. 10. 2013