Vsebina prispevka

Dnevi evropske kulturne dediščine 2013

3. 10. 2013

V okviru prireditev Dnevi evropske kulturne dediščine, ki med 28.9. in 5.10. potekajo po celi Sloveniji v kordinaciji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, smo v Zgodovinskem arhivu Celje predstavili rezultate sodelovanja in natečaja za najboljšo infografiko na temo varovanja zapisov na sodobnejših in nosilcih informacij. Dijaki programa medijski tehnik SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije so po obisko razstave Stara šara?! izdelali infografike, za katere so posamezniki lahko glasovali preko družabnega omrežja facebook. Največ glasov je prejela infografika Elizabete Bezenšek.

Ob prireditvi je ravnatelj srednje šole Ludvik Aškerc pohvalil sodelovanje. Četudi so letošnji DEKD nosili naslov “Sto let v dobro dediščine”, smo v kontekstu sporočilnosti raznolike dediščine prepoznali v arhivu konkretnejšo retoriko, predvsem pa način sodelovanja s sorodnimi institucijami in civilno družbo, katero naj DEKD nagovarja, prej skozi dialog “mlajše, potencialne” dediščine, saj se preko slednje lažje na bolj neposreden in kritičen način nagovarja širšo javnost.