Vsebina prispevka

Gradivo arhiva v zapor. Razstava Sodstvo v Kozjem

29. 9. 2013

V soboto, 28. septembra 2013 se je v obnovljenih prostorih nekdanjih zaporov okrajnega sodišča v Kozjem odprla stalna razstava Sodstvo v Kozjem.

V partnerstvu Občine Kozje, KIP vizije in Muzejskega društva Kozje je imel Zgodovinski arhiv Celje ključno vlogo pri zagotavljanju vsebine razstave, ob neutrudnem etnologu dr. Slavku Kremenšku pa je kot soavtorica razstave sodelovala arhivska svetovalka mag. Metka Bukošek.

Razstava v štirih celičnih prostorih obravnava zgodovino sodišča v Kozjem, ki je bilo ustanovljeno po marčni revoluciji, a se virov za obdobje delovanje okrajnega sodišča do prve vojne ni ohranilo prav veliko, zato razstava obravnava predvsem delovanje sodišča v obdobju med obema vojnama in takoj po drugi vojni, ko so prizadevanja za ohranitev sodišča v Kozjem izvenela v prazno in se je trend degradiranja sodišča v podružnico že pred vojno le še nadaljeval. Kljub temu, da so se intelektualci službi na Kozjem raje izogibali zaradi odmaknjenosti trga, pa so se številni posamezniki pravosodnih poklicev v življenju kraja pa tudi v širšem smislu zelo uveljavili, npr. sodnik dr. Karl Gelingsheim, odvetnik dr. Fran Kloar, notar dr. Mile Jenko in drugi. Sodišče, ki je imelo po letu 1932 sedež v občinskem domu, je Kozje dvignilo na raven središča širšega območja, na kar so v Kozjem danes zelo ponosni.

Več fotografij na naši fb strani