Vsebina prispevka

“Ostrupljanje s klobaso”: Zgodovina za vse XX/1

17. 9. 2013

V sredo, 25. septembra 2013, ob 19. uri bomo v Zgodovinskem arhivu Celje predstavili prvo številko jubilejnega 20. letnika revije Zgodovina za vse. Znanstvena revija, ki jo v Celju izdaja Zgodovinsko društvo Celje ter je skozi dve desetletji na slovenskem polju zgodovinopisja prava poživitev po izbiri tem in obravnavi tematik, v novi številki prinaša 6 razprav, 8 knjižnih ocen in spominski članek posvečen dolgoletnemu uredniku revije prof. dr. Janezu Cvirnu.

Predstavitvi vsebine revije bo sledila predstavitev članka, predavanje dr. Jerneja Mlekuža (Znanstveno raziskovalni center SAZU) “Ostrupljanje s klobaso”: Nekaj ugrizov v klobčič kranjske klobase in narodnega ponosa, zvit v slovenskem časopisju od pomladi narodov do konca prve svetovne vojne.

1208792_10151669571771025_1158614408_n

Predavanje sloni na tezi, da je imela kranjska klobasa pomembno mesto v oblikovanju in razvoju slovenske narodne zavesti v obdobju od pomladi narodov do konca prve svetovne vojne (pa seveda tudi pozneje). Pri tem se omeji predvsem na vlogo kranjske klobase v krepitvi narodnega ponosa, ali še konkretneje, na vprašanje, kako, na kakšne načine je slovensko časopisje – nedvomno zelo pomemben dejavnik reprodukcije slovenske narodne identitete – krepčalo narodni ponos s pisanjem o kranjski klobasi. Predstavljeni so trije tematski sklopi časopisnih besedil, ki se na različne načine dotikajo odnosov med narodnim ponosom in kranjsko klobaso: besedila, ki opevajo slavo, poznanost, imenitnost kranjskih klobas, časopisni članki, ki pričajo o takih ali drugačnih bojkotih kranjskih klobas, in nekaj zelo razpršenih besedil, ki predstavijo mesto kranjske klobase v različnih mednacionalnih sporih.

Ostale objavljene razprave v številki so še: “Magistrat je osel!” K zgodovini prepirov med ljubljansko mestno in njej nadrejeno oblastjo (Stanislav Južnič); “Trije Slovenci, pa smo zbor” Vloga petja in ljubiteljske pevske dejavnosti v procesih narodnega prebujanja pri Slovencih v 19. stoletju (Ambrož Kvartič); Grob v mongolski stepi. Kaj vemo o usodi nadporočnika Zagoričnika? (Zmago Šmitek), Savinova opera Poslednja straža: med Zagrebom in Ljubljano (1904-1907) (Franc Križnar); Novačanova celjska bitka. Pretep v celjski kavarni Evropa decembra 1939 in njegov sodni razplet (Tone Kregar).

Dogodek v arhivu bo izveden v sodelovanju Zgodovinskega društva Celje z Gospodarskim interesnim združenjem Kranjska klobasa.

Vabljeni!