Vsebina prispevka

Izobraževanje pred preizkusom strokovne usposobljenosti

4. 9. 2013

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, 30/2006) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) bomo v Zgodovinskem arhivu Celje v četrtek, 19. septembra 2013 organizirali izobraževanje za javne uslužbence, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Izobraževanje je namenjeno tistim uslužbencem, ki bodo opravljali preizkus strokovne usposobljenosti.

Priporočamo, da pohitite s prijavo in zapolnite omejeno število mest še pravočasno.

Gradivo k razpisu najdete na povezavi: Izobraževanje: 19. september_2013