Vsebina prispevka

Marca novo usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb

15. 2. 2013

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega
in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, 30/2006) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) bomo v Zgodovinskem arhivu Celje v četrtek, 14. marca 2013 organizirali seminar za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Zapolnite omejeno število mest še pravočasno.

Razpis, potek in obrazci k prijavi in preizkusu (pdf)