Vsebina prispevka

Zagrebški arhivski dan: arhivistika/kultura/znanost

19. 11. 2012

V Zagrebu bo 30. novembra 2012 v organizaciji domačega arhivskega društva in ob mednarodnem partnerstvu drugih institucij potekal 4. Zagrebški arhivski dan. Tema strokovnega srečanja, kjer bo v programu posvetovanja vključena tudi vloga Zgodovinskega arhiva Celje, bo usmerjena v iskanje presekov med arhivistiko, kulturo in znanostjo.

Posvet, ki bo potekal v Državnem arhivu v Zagrebu, se bo osredotočal na prepoznavanje vloge arhivistike kot ene od ključnih vej “kulturne industrije”, ki prispeva k razvojni moči družbe.
Prispevki na posvetu bodo usmerjeni v prikaze uspešnega sodelovanja med muzejsko, knjižnično in znanstvenoraziskovalno sfero, pokazati pa utegnejo tudi na številne potenciale, ki jih vsestranski pretok znanj – predvsem preko sodobnih informacijskih tehnologij – nakazuje v prihodnosti.