Vsebina prispevka

Orožnov zbornik: “Živimo, da delamo.”

22. 10. 2012

Zgodovinsko društvo Celje prireja v sredo, 24. oktobra 2012, ob 13. uri, v Zgodovinskem arhivu Celje predstavitev nove monografije, ki jo izdaja v knjižni zbirki zgodovini.ce. Predstavljen bo Orožnov zbornik: Ob 120-letnici rojstva Janka Orožna. Manj kot leto dni nazaj je bil v celjskem Narodnem domu prirejen znanstveni simpozij o življenju in delu Janka Orožna (1891-1989), med drugim tudi prvega ravnatelja Zgodovinskega arhiva Celje. Prispevki s simpozija so zbrani, dodanih pa je tudi nekaj novih, ki na ta način zaokrožajo jubilejni poklon spoštovanemu zgodovinarju in zaslužnemu Celjanu.

Zbornik je uredila Marija Počivavšek, prispevke zanj pa so spisali: Tone Kregar, Matjaž Kmecl, Rolanda Fugger Germadnik, Bojan Cvelfar, Martina Orožen, Janez Cvirn, Andrej Pančur, Boris Golec, Uroš Šušterič, Karolina Godina, Janez Šumrada ter Božena Orožen.

“… mislim na na očeta in njegovo življenjsko vodilo, ki ga je redkokdaj imenoval z besedami, namreč: živimo, da delamo. Nikakor ne morem pozabiti, kako mi je dan pred smrtjo nekako zasanjano rekel: ‘Celeja – kako lepo ime’. To so bile skoraj njegove zadnje besede. Vem, da je delo in Celje v širšem pomenu besede predstavljalo osrednjo os njegovega življenja” (Božena Orožen)

Vabljeni!