Vsebina prispevka

V oktobru nova izobraževanja za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom

25. 9. 2012

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006), v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006) in v skladu s Pravilnikom o spremembah prej navedenega pravilnika (Ur. l. RS, 38/2008) v  Zgodovinskem arhivu Celje razpisujemo za mesec oktober 2012 dve novi izobraževanji za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Izobraževanji sta predvideni kot usposabljanje, ki ga mora delavec, ki dela z dokumentarnim gradivom, opraviti pred preizkusom strokovne usposobljenosti ter kot dodatno izobraževanje, ki vključuje pridobivanje potrebnih kreditnih točk za tiste delavce, ki so preizkus strokovne usposobljenosti že opravili.

Podrobnejša besedila posameznih razpisov najdete pripete na:

Izobrazevanje_23_10_2012

Izobrazevanje_25_10_2012

Prosimo, če pohitite s prijavami. Število mest je omejeno.