Vsebina prispevka

V aprilu novo usposabljanje za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom

27. 3. 2012

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006), v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006) in v skladu s Pravilnikom o spremembah prej navedenega pravilnika (Ur. l. RS, 38/2008) v  Zgodovinskem arhivu Celje razpisujemo za 18. april 2012* novo usposabljanje, ki ga mora delavec, ki dela z dokumentarnim gradivom, opraviti pred preizkusom strokovne usposobljenosti.

Podrobnejše besedilo razpisa in vse obrazce najdete v prilogi: usposabljanje_18_4_2012

* NUJNA DOPOLNITEV OBVESTILA!
Zaradi napovedi SPLOŠNE STAVKE javnega sektorja za 18. 4. 2012 bomo izobraževanje izvedli že v ponedeljek, 16. aprila! Vse ostalo drži, kot je bilo napovedano.