Vsebina prispevka

Judovska skupnost v Sloveniji na predvečer holokavsta

24. 1. 2012

V petek, 27. 1. 2012, ob. 12. uri, bo v Zgodovinskem arhivu Celje predstavitev enajstih zgodovinic, znanstvene monografije dr. Andreja Pančurja z naslovom Judovska skupnost v Sloveniji na predvečer holokavsta.
27. januar je hkrati tudi svetovni dan spomina na žrtve holokavsta.

Izvirna znanstvena monografija Andreja Pančurja obravnava judovsko skupnost na ozemlju sedanje Slovenije od začetkov njihovega ponovnega naseljevanja: v Prekmurju od 18. stoletja in na Kranjskem in Štajerskem po letu 1867. V osrednjem delu monografije avtor na podlagi do sedaj neznanega poimenskega popisa nekdanjih in trenutnih članov judovskih verskih občin v jugoslovanskem delu Slovenije (Dravski banovini) iz leta 1937 natančno analizira demografsko, gospodarsko in socialno strukturo judovske skupnosti na predvečer holokavsta. Omenjena monografija tako ni le prvi celoviti prikaz judovske skupnosti v Sloveniji v desetletjih pred drugo svetovno vojno, temveč tudi izhodišče za vsako nadaljnjo raziskovanje holokavsta v tem delu Evrope.

Zgodovini.ce so knjižna zbirka Zgodovinskega društva Celje, ki bodisi po izbiri tematike bodisi po obdelavi le-te sledi sodobnim trendom v humanistiki.

Nekaj posnetkov s predstavitve v arhivu si lahko ogledate v fotogaleriji na facebooku zgodovina za vse+zgodovini.ce