Vsebina prispevka

Dve novi knjižni izdaji

23. 12. 2011

Ob izteku leta postavljamo na stojalo v avlo Zgodovinskega arhiva Celje še dve novi publikaciji:

V seriji Inventarji je kot 12 po vrsti izšel arhivski inventar
Ivanke Zajc Cizelj
SI_ZAC/1106, Dijaški dom Krško, 1951-1985

10 €

Predstavitev inventarja bo 17. 1. 2012, ob 17. uri v Mladinskem centru Krško

Kot rezultat skupnega projekta: Državnega arhiva v Zagrebu, Državnega arhiva v Varaždinu, Državnega arhiva za Medžimurje, Zgodovinskega arhiva na Ptuju, Pokrajinskega arhiva Maribor in Zgodovinskega arhiva Celje, ki zgledno sodelujejo v okviru projekta SIHeR, je izšel katalog skupne razstave:

Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji / Gradovi i trgovišta na hrvatsko-štajerskoj granici

10 €

Prvo slavnostno odprtje skupne razstave je načrtovano v mesecu januarju 2012 v Zagrebu, takoj zatem pa bo razstava gostovala v Celju.