Vsebina prispevka

Nova knjižna izdaja Vodnika po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva Celje

3. 10. 2011

Vodnikov po fondih in zbirkah arhivske institucije ne izdajajo prav pogosto. Vsaka nova izdaja vodnika gotovo predstavlja mejnik v delovanju posameznega arhiva. Medtem ko so nekateri slovenski arhivi šele pred nekaj leti izdali svoje prve vodnike, imamo v Zgodovinskem arhivu Celje pred sabo že tretjo samostojno knjižno izdajo. Zadnji je izšel leta 1997.
Nov, metodološko in vsebinsko bistveno razširjen vodnik, ki obsega preko 800 strani,  predstavlja nov prerez stanja fondov in zbirk, ki jih hranimo v naših depojih ter po veljavni zakonodaji omogočamo njihovo uporabo.
Vodnik predstavlja pomemben segment v procesu uporabe arhivskega gradiva, saj uporabnikom daje prve, temeljne informacije, kaj smo novega v arhivu pridobili, kaj hranimo in kako je to gradivo dostopno. Danes v Zgodovinskem arhivu Celje hranimo okoli 7.400 tekočih metrov spisovnega arhivskega gradiva, ki je razvrščeno v 1.373 arhivskih fondov in zbirk. Premoremo še 7 filmov, 236 mikrofilmskih kolutov, ok. 70.000 kosov fotografij ter okoli 35.000 diapozitivov.

Vodnik je že nekaj časa na voljo v pdf datoteki tudi preko naše spletne strani, ob novi knjižni izdaji pa sta ga v sredo, 5.  10. 2011, v naši čitalnici predstavila direktor arhiva dr. Borut Batagelj in urednik vodnika mag. Bojan Cvelfar (foto:Sherpa).

V Zgodovinskem arhivu Celje smo se dolgo poigravali s pomisleki, ali je izdaja Vodnika v knjižni obliki sploh še smiselna. Ob koncu je kljub vsemu prevladal pozitiven odgovor. Več razlogov je za to. Izdaja vodnikov je še vedno zakonska obveza arhivov, knjižna oblika pa odraža tudi prerez nekega stanja v konkretnem času. V našem primeru gre za stanje fondov in zbirk v arhivu na dan 31. 12. 2010. Seveda se bo marsikomu porodil pomislek, da je Vodnik že v trenutku, ko prispe iz tiskarne, zastarel. Upravičeno. Toda po drugi strani še vedno živimo v svetu, ko bo marsikateri uporabnik bodisi v naši čitalnici ali kje drugje še vedno raje listal po knjigi, kot pa “surfal” po naši vzajemni podatkovni bazi slovenskih regionalnih arhivov. Slovenski arhivi namreč vsakodnevno že par let dopolnjujemo podatke o naših fondih in zbirkah v vzajemni podatkovni bazi SIRAnet. Vodnik je posnetek stanja te baze na omenjeni datum in sicer na nivoju fondov in zbirk, medtem ko bazo SIRAnet sprotno dopolnjujemo tudi s podatki na nižjih nivojih popisovanja.

Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva Celje je rezultat temeljitega inventurnega pregledovanja, preverjanja in korigiranja evidenc in podatkov o gradivu ter je obenem rezultat zelo uspešnega strokovnega dela več generacij zaposlenih v arhivu. Kot avtorje vodnika bi tako lahko našteli več kot deset bivših in sedaj zaposlenih arhivistk in arhivistov celjskega arhiva, zadnji vodnik pa je nastajal pod uredništvom mag. Bojana Cvelfarja.

Kiping:

Siol.net/TV Celje

Večer

Radio Slovenija (20:30)

Delo

Radio Fantasy

STA